Grups d'ajuda a famílies

En aquestes dates estem fent el GAM
Grup d´Ajuda Mutua (G.A.M) :

Son reunions de grups de families per tal d´expresar i compartir i experiències entre persones amb una problemática comú.
OBJECTIUS:

Ajudar a desenvolupar aptituds i actituds adecuades amb les cuals afrontar la convivencia amb una persona amb malaltia mental.
Reduir el sentiment de sobrecàrrega famliar i compartir l´experiencia de la malaltia amb altres persones.

EL GRUPS ES REUNEIX  EL SEGÓN DIMECRES DE CADA MES A LES 17H AL CENTRE CIVIC DE BERGA Hotel d'entitats, C/Mestre Pedret s/n Berga

CONTACTE: ROSA CIRCUNS TLF. 676 18 56 93